дейности

Начало | дейности - Геоложки доклади
Геоложки доклади

В своята си дейност фирмата е изготвила и успешно защитила множество геоложки доклади за различни групи подземни богатства.  

 

Разполагаме със специализиран софтуер (Datamine Studio 3 и NPV Scheduler 4) за геоложко моделиране на находища и за икономическа оценка на техния потенциал. 

 

Изготвяме геоложки доклади за резултатите от проучването и доказване на запаси в нови находища, така и за преизчисляване и прираст на запаси в експлоатирани находища.

 

  

 

     

         

ФОТОГАЛЕРИЯ