дейности

Начало | дейности - Подготовка на документация за участие в конкурси по ЗПБ
Подготовка на документация за участие в конкурси по ЗПБ

Фирмата е изготвила успешно множество конкурсни предложения за търсене и проучване, и за концесии за добив на подземни богатства.

 

Разполагаме със специалисти и възможности за изготвяне на конкурсни предложения за всички групи подземни богатства.

 

 

ФОТОГАЛЕРИЯ