дейности

Начало | дейности - Управление на минните отпадъци
Управление на минните отпадъци

В съответствие с изискванията на закона за подземните богатства изготвяме План за управление на минните отпадъци, Доклад за оценка на риска от минните отпадъци и съоръженията за тяхното съхраняване и Цялостен работен проект за изграждане, експлоатация и закриване на съоръженията за минни отпадъци.  

 

Също така изготвяме и годишни работни проекти за експлоатация на съоръженията за минни отпадъци.

ФОТОГАЛЕРИЯ