за нас

Начало | за нас
Фирмата

"ЮНИОН КОНСУЛТ" ЕООД е консултантска фирма специализирана в областта на минното дело, геологията, хидрологията, геодезията, екологията и концесионирането.

 

В продължение на годините се утвърдихме като коректен и надежден партньор на български и чуждестранни дружества, които експлоатират или проучват находища на подземни богатства.

 

Освен коректността и професионализма "ЮНИОН КОНСУЛТ" ЕООД е предпочитан партньор заради това, че предлага комплексно консултантско обслужване на всички дейности съпътстващи търсенето проучването и експлоатирането на находища на подземни богатства.

 

Така на нашите клиенти не им се налага да използват различни проектантски и/или консултантски екипи или фирми, които трудно биха съгласували действията си едни с други.

 

 

Екип

За успешната реализация на специфичните задачите по разнообразните дейности, екипа на фирмата се състои както от постоянни така и от привлечени по конкретни казуси специалисти.

 

В екипа взимат участие минни инженери, геодезисти-маркшайдери, геолози, хидрогеолози, обогатители, хидро инженери, сондьори, проектанти на взривни работи, еколози, биолози, икономисти и други квалифицирани специалисти, според нуждите на съответната разработка.

ПАРТНЬОРИ

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД     "ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД     "ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД ИТАЛЧИМЕНТИ ГРУП - "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД и "ВУЛКАН ЦИМЕНТ" АД            "АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС" АД     "МИНА ЧУКУРОВО" АД     "ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД