Маркшайдерство и геодезия

Маркшайдерство и геодезия

Теренни измервания, трасиране и изготвяне на теренно-ситуационни планове с оптична апаратура, GPS система и аеро-фотограметрия (дрон)
3D моделиране и изчисляване на обеми
Разработване на блокови геоложки модели на находища на подземни богатства.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!