Адрес

гр. София, ул. Николай Коперник № 44

Телефон

+359 888 436820

Имейл

unions@mail.bg

Проектиране

Проектиране

Цялостни и годишни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства
Цялостни и годишни проекти за техническа ликвидация на минно-добивни обекти и за рекултивация на засегнатите земи
Планове за управление на минните отпадъци

Свържете се с нас

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!