Проектиране

Проектиране

Цялостни и годишни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства
Цялостни и годишни проекти за техническа ликвидация на минно-добивни обекти и за рекултивация на засегнатите земи
Планове за управление на минните отпадъци

Свържете се с нас

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!