Адрес

гр. София, ул. Николай Коперник № 44

Телефон

+359 888 436820

Имейл

unions@mail.bg

ЮНИОН КОНСУЛТ

industrial-engineering-with-theodolite-gps-total-PGMEPKH.jpg
contractor-land-surveying-the-backyard.jpg

Кои сме ние?

“ЮНИОН КОНСУЛТ” ЕООД е консултантска фирма специализирана в областта на минното дело, геологията, хидрологията, геодезията, екологията и концесионирането.
В продължение на годините се утвърдихме като коректен и надежден партньор на български и чуждестранни дружества, които експлоатират или проучват находища на подземни богатства.
Освен коректността и професионализма “ЮНИОН КОНСУЛТ” ЕООД е предпочитан партньор заради това, че предлага комплексно консултантско обслужване на всички дейности съпътстващи търсенето проучването и експлоатирането на находища на подземни богатства.
Така на нашите клиенти не им се налага да използват различни проектантски и/или консултантски екипи или фирми, които трудно биха съгласували действията си едни с други.

Партньори

Нашият екип

За успешната реализация на специфичните задачите по разнообразните дейности, екипа на фирмата се състои както от постоянни така и от привлечени по конкретни казуси специалисти.В  екипа взимат участие минни инженери, геодезисти-маркшайдери, геолози, хидрогеолози, обогатители, хидро инженери, сондьори, проектанти на взривни работи, еколози, биолози, икономисти и други квалифицирани специалисти, според нуждите на съответната разработка.